André de Jong

 REIKI                              

Reiki wordt wel vertaald als universele energie. Letterlijk vertaald uit het Japans betekend het kracht van de zon.

Reiki is een vorm van energieoverdracht. De helende energie werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Het mooie is dat iedereen die zich er voor openstelt het kan leren. Bij een persoonlijke en directe Reiki behandeling wordt de cliënt in aangeklede toestand op een behandeltafel behandeld. Makkelijke en niet knellende kleding is wel gewenst ter bevordering van de ontspanning. Door middel van verschillende en bepaalde handposities wordt de universele energie via de Reiki-behandelaar doorgegeven. Vindt de cliënt het onplezierig om direct aangeraakt te worden dan houd ik mijn handen enige centimeters boven het lichaam. Intieme aanrakingen en alle posities die de cliënt als onplezierig ervaart worden uiteraard vermeden. Reiki vindt altijd de juiste weg. Een Reiki behandeling is 60 min.

Reiki behandeling:

Een reiki behandeling         € 35,-              5x behandeling kaart         €150,-


Voor workshops & Reiki inwijdingen kun je persoonlijk contact opnemen. Kijk voor gegevens op de Contact pagina.

prijzen :

workshop Tera Mai TM Reiki inwijding I                    €    150,-

workshop Tera Mai TM Reiki inwijding II                  €    200,-

workshop Tera Mai TM Reiki inwijding III                 €   300,-


TeraMai™ Systeem

Het TeraMai™ systeem van heling wordt gedragen door het bestaan van spirituele afstamming. Deze afstamming leeft voort in de drager van de lijn van alle afstammingen. Dat zijn op dit moment dr.Usui, Hayashi, Takata, Furomoto en Kathleen Milner. De afstamming van TeraMai™ is terug te voeren naar Mikao Usui, de ontdekker van deze helingsmethode.

In 1989 heeft Kathleen Milner haar Reikimasterschap behaald en werden haar de missende symbolen van Reiki - de harth en zonar - doorgegeven door gidsen en engelen uit een hoog en ander bewustzijnsniveau. Deze symbolen werden wel door dr. Usui gebruikt. Eerst werd de volledige aardestroom herontdekt. Dit noemde zij TeraMai™ Reiki. Vervolgens kwamen de andere elementen weer terug.

Traditioneel Reiki is dus een deel van de aardestroom. TeraMai™ Reiki bevat de gehele aardestroom. Teramai™ Seichem bevat alle vier de elementen.
Kathleen Milner heeft de naam TeraMai™ wereldwijd als beschermde handelsnaam gedeponeerd
(™ staat voor trade mark). De reden van dit trade mark is, dat op deze manier iedere Reiki/Seichemmaster die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact door te geven zoals Kathleen Milner het uitdraagt.

Iedereen is er dus van verzekerd dat hij de juiste/zelfde initiaties ontvangt. Veranderingen, weglatingen en toevoegingen zijn niet geoorloofd.
Veel andere Reiki stromingen zijn afgeleide Reikistromingen van de TeraMai™. Bij deze stromingen zijn de initiaties iets veranderd. Gevolg hiervan is dat deze stromingen vaak wel de diepere heling geven dan de traditionele Reiki, maar niet de helende kracht in zich dragen zoals het TeraMai™ Systeem.

Wat doet Reiki?
De eerste graad
Bij Reiki 1 wordt het energiekanaal bij je geopend en kun je door handoplegging helende energie doorgeven aan jezelf, dieren, planten. Je kunt ook water, bachbloesems, kristallen etc. opladen of instralen. Deze energie overdracht opent je volledig voor de Reikistraal en activeert een reinigingscyclus van 21 dagen.

De tweede graad
Doordat het energiekanaal verder wordt geopend is de hoeveelheid vergrotende helende energie goed merkbaar. De inwijding is geconcentreerd op het emotionele, mentale vlak. Niet geheelde vroegere situaties, negatieve mentale patronen kunnen weer boven komen om eindelijk te worden geheeld. Je leert de energie meer te richten en je kunt op afstand gaan sturen m.b.v de 12 symbolen die je ontvangt. Hiervan zijn er 5 Reiki symbolen en 7 universele symbolen. (rugklachten, slapeloosheid, oplossen van zaken uit het verleden, al dan niet karmisch op te lossen, blokkades, aids, menopauze, aarden, reiniging, verbrekingstechniek enz.)

De derde graad
Je ontvangt het mastersymbool, daarnaast ontvang je nog een symbool, de Halu. Je kanalen worden volledig geopend. Je kunt een gevoel van eenheid ervaren, toenemende zelfrealisatie en spirituele veranderingen kunnen bij je plaats vinden.

Mastergraad
Hierbij leer je hoe te initiëren in de TeraMai™ inwijdingen, alsook in de Yod en Melchizedek. Verder ontvang je nog 3 universele symbolen om Moeder Aarde te helen.

Met de Bachbloesems als ondersteuning kan Reiki zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt, meer voor zichzelf op kan komen. Angsten en verdriet kunnen verdwijnen of ze leren er beter mee om te gaan. Weggestopte emoties kunnen naar boven komen, zodat deze blokkades losgemaakt kunnen worden.


Bij de Yod initiatie leren ze hoe ze met hun eigen ik en wil om kunnen gaan. Ze leren hoe ze bij zichzelf kunnen blijven en beter in hun eigen kracht kunnen staan. 

 Wat is Seichem?

Seichem betekent: scepter, scepter over de 4 elementen.
•Aarde (Reiki) aartsengel Rafaël
•Water (Sophi-el) aartsengel Gabriël - de vrouwelijke energieën
•Lucht (Angelic-light) aartsengel Michaël
•Vuur (Sakara) aartsengel Uriël - de mannelijke energieën.

Via deze 4 elementen maak je een balans in je energiesysteem en ook in jezelf. Om dit te bekrachtigen kun je ook de 4 aartsengelen van de 4 windstreken uitnodigen tijdens een meditatie of heling.

 Door deze energieën word je resonantie verhoogd, hierdoor kun je ook meer energie opnemen. Je moet jezelf wel de tijd geven om met deze energieën te werken, waardoor je beter in staat bent de verschillende aspecten en hun werking te onderscheiden. Daardoor kun je het verschil van deze 4 energieën ervaren en voelen hoe de uitwerking van iedere energie anders is.

 Seichem nodigt ons uit om te voelen, gedachten worden gericht op het gewaarworden hiervan. Het heeft een hogere energetische waarde, waardoor blokkades kunnen verdwijnen, wat met Reiki niet altijd lukt.

 Seichem versterkt ook je verbondenheid met de Bron, de beleving en contacten met de Lichtwezens worden door de Angelic-light versterkt. Deze heeft namelijk een zéér hoge frequentie. Door Seichemafstemmingen neemt je onderscheidingsvermogen en je spirituele bewustzijn toe.

 Seichem activeert je derde oog, zodat je intuïtie en je centrum van Hoger Bewustzijn zich dieper ontwikkelt. Doordat je bent afgestemd op het Engelenlicht en door gebruikmaking van invocaties kan de genezer effectiever samenwerken met de Engelen en het Hogere Zelf van de cliënt. De informatie uit die dimensie kan ook beter tot je komen. Door de Angelic-light kunnen de engelen makkelijker via jouw werken.

Je hartchakra wordt op een hoger energetisch niveau afgestemd, zodat je verbinding met je innerlijke gids zich nog dieper kan intensiveren.

Ook het zesde chakra wordt verder geopend, deze werkt als een communicatie netwerk: wat je uitzendt krijgt je versterkt terug. Zowel de goede als de minder goede dingen. Ook dromen kunnen intensiever worden. Het werken met tarot, astrologie, handlezen enz. wordt erg bevorderd doordat zelfkennis en inzicht toeneemt.

Door Seichembehandelingen kunnen in korte tijd op emotioneel gebied grote verbeteringen worden gebracht, zodat je emotioneel in evenwicht gebracht kan worden. Seichem activeert en zuivert je energiekanaal, het verbetert de energiestroom in je energiesystemen; je energetische lichamen, organen, gedachten, emoties enz.

Seichem heeft ook andere behandeltechnieken. Zo kan men b.v. ook in de aura werken, maar ook met handoplegging werk je met de Seichem energie.

Sakara

De vuurstroom vonkt door de handen als elektrische prikkelingen of kleine stroomstootjes. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara zoekt blokkades en verbrandt deze, het werkt in de aura en reinigt de chakra´s. Een van de eigenschappen van vuur is dat het transformeert. Het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze.

Sophi-el

De waterstroom voelt als warm en helder water, het is zacht en doortastend als water zelf. Sophi-el dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, oorzaak en gevolg van de verstoring of blokkade te vinden. Sophi-el werkt in op de emotionele aspecten van de mens, de waterstroom opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben.
In combinatie met de andere stromen/stralen zal het de persoon die ermee behandeld wordt een gevoel van vreugde brengen en het gevoel van “Ik verdien het om gelukkig te zijn”.
Ook brengt Sophi-el het mannelijk en het vrouwelijk aspect in ons weer in evenwicht en integreert deze in onze persoonlijkheid. De waterstroom helpt ons geestelijk bewustzijn te ontwikkelen en brengt diep begraven oud zeer naar boven om op een constructieve manier tot uitdrukking gebracht te worden, waarna ook ons fysiek lichaam kan genezen.

Engelenlicht

Een luchtstroom die voelt als een koele zomerbries. Het verbindt ons met het rijk der Engelen, Heilige Geest en je Hogere Zelf. Het element lucht drukt communicatie uit, de kracht van ons derde oog en onze keelchakra neemt enorm toe, Meesters, Lichtwerkers en Engelen helpen ons enorm tijdens een helingsproces. De energie werkt als een magneet op hen. Ook kunnen ze ons helpen met kleuren, geuren, kruiden, symbolen, bloesems, kristallen enz. Er kunnen engelenhanden worden gevoeld of een koele luchtstroom.

Engelenlicht omringt elk wezen als een beschermende regenboog.
Het heeft twee eigenschappen: het werkt als een communicatienetwerk, waardoor alle benodigde informatie beschikbaar wordt gesteld. Het verbetert de energiestroom in de energiesystemen (lichamen, organen, gedachten, emoties).

Een gecombineerd effect hiervan is, dat je door Engelenlicht de wezenlijke aspecten van jouw bestaan beter gaat uiten. En alles waarbij je gebruikt maakt van je intuïtie zal betere resultaten geven: droomuitlegging, zelfkennis, behandelen, keuzes maken, intieme en zakelijke relaties onderhouden, enz. Met Engelenlicht neem je de toestand waar, binnen je eigen of andermans lichaam en energieveld.

Alle vier de stralen/elementen vormen samen een uitgebalanceerd geheel: vuur, water, aarde en lucht. Reiki grond of aard, Sophi-el werkt op emotioneel vlak, Sakara brengt de vuuradem van de Heilige Geest, Angeliclight geeft de kracht van het gesproken woord.

 De Neveninitiaties

 Binnen het TeraMai™ helingsysteem bestaan ook nog andere initiaties: De Yod is een zéér oude initiatie uit het oude Egypte.

Yod

De Yod opent het hartchakra en maakt verbinding met je derde oog, je ziel en je wezenster. Deze verbinding wordt ook de Rainbowbridge genoemd. Hierdoor kom je beter in contact met de universele gedachtegangen. Het helpt in het helingsproces en geeft je betere inzichten waar de problemen liggen. Het verbindt je tevens met de ‘universele waarheid’. Hiermee wordt bedoeld dat je de werkelijke waarheid en eerlijkheid in de ander beter zult herkennen. Maar ook zul jij je eigen waarheid moeilijk kunnen verhullen. Yod is er in de eerste plaats voor jezelf. Het kan je persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Diepe processen kunnen het gevolg zijn van het maken van keuzes vanuit die verbinding.

Melchizedek

Werken vanuit mededogen. Er zijn vele krachten in de kosmos die tot taak hebben de mens te helpen in zijn ontwikkeling. De gidsen en engelensfeer is zo´n bron waarnaar de mens mag uitreiken. Een andere bekende bron is de Witte Broederschap. Deze witte Broederschap wordt gevormd door hele hoge Lichtwezens.

Liefde is de kern van deze broederschap. Deze afstemming kun je gebruiken voor jezelf. Je stemt je immers af op een buitengewone zuivere liefdevolle bron. Je kunt je altijd op deze bron afstemmen, ze zullen je altijd helpen.
Melchizedek is nog steeds de ‘Hoge Priester’ van deze orde, waaraan ook andere Meesters zoals: Mozes, Abraham, Maria, Jezus, Heer Krisnha, Mohammed, Boeddha etc. zijn verbonden. Je kunt deze afstemming gebruiken voor jezelf, je stemt je immers af op een zuivere en liefdevolle bron, maar ook voor anderen als je b.v Reiki geeft.
De Melchizedek initiatie opent je naar liefde. Nu is die liefde er altijd al geweest; het probleem zit niet in het beschikbaar zijn van die liefde maar ook het vermogen om liefde te ontvangen. De initiatie laat je ook goed gronden en maakt je meer ontspannen om de helingsenergieën door te geven, waardoor de heling zich ook beter vast kan zetten in de persoon die je behandelt. Door deze initiatie wordt de vibratie van de helingsenergieën verhoogd.

Het Violette Vuur/Violet Fire

Het Violette Vuur is meer dan violet licht, het is een spirituele energie en heeft een hoge trilling. Er zijn in de kosmos 7 stralen werkzaam. Net zoals een zonnestraal in 7 kleuren van de regenboog wordt verdeeld, wordt ook het spiritueel Licht verdeeld in 7 stralen. Ieder met een specifieke kleur en een bepaald trillingsgetal; met een speciale hoedanigheid van het Goddelijk bewustzijn. De Violette straal staat bekend als de zevende straal.
Het Violette Vuur heeft als bijzondere eigenschap, dat het kan transmuteren.

Het Violette Vuur heeft vele kwaliteiten
• Geeft ons nieuw leven en versterkt ons.
• Kan emotionele en zelfs lichamelijke kwalen genezen.
• Kan menselijke relaties verbeteren.
• Geeft je frisheid en vitaliteit.
• Help je om meer vergevingsgezind te worden.
• Brengt meer harmonie met je Hogere Zelf.
• Zet negatieve energie om naar positieve.
• Het Vuur reinigt intens.

Door middel van mantra´s, decreten en gebeden kun je met het Violette Vuur alles transformeren.
Het opent, reinigt en beschermt het energie systeem en verbindt je daardoor ook dieper in je kern. De naam “IK BEN DIE IK BEN” is de sleutel tot de energie. Iedere keer als je dit aanroept, verklaar je de God in jezelf.

Sakara II en III, Sophi-el & Angelic-light.

 

Als Seichem Master ben je in het bezit van het niveau Sakara I, Sophi-el I en Angelic-light 0-66. Dit is de basis om verdere afstemmingen te kunnen krijgen in het TeraMai™ systeem.

Bij de tweede initiatie in Sakara II, Sophi-el II en Angelic-light 67-319 wordt je verder afgestemd op de energie van de elementen en is een verdere versterking van de energie die je normaal voelt en mee kan werken als Seichem Master. De geïnitieerde merkt niet alleen een toename van energie maar ook een grote verandering in healingen die hij/zij met deze krachtige energieën kan doen.

Bij de derde initiatie wordt je afgestemd op Sakara III en de Angelic-light niveau 320-333.

Er is een verbinding tussen Sakara III en de tweede Sophi-el initiatie welke de oorzaak is dat de energie van Sophi-el wordt versterkt. Ook hier wordt je verder afgestemd op de energie van de elementen. De uitwerking zal de energie weer doen toenemen en de healingen zullen nog meer doen toenemen.

Naarmate je meer werkt met Angelic-light zal het niveau boven de 333 levels automatisch toenemen, dit wordt gedaan door de hogere energieën van Angelic-light zelf.

Bij Angelic-light worden woord en gedachten aanzienlijk versterkt, waardoor diegenen, die afgestemd worden op deze energieën, nog meer op hun woord en gedachten moeten letten. Zij moeten bewust met deze krachten omgaan.

Aspecten van deze energieën kunnen er voor zorgen dat er meer spiritualiteit op je pad komt en als je er om vraagt zeker ook krijgt. Laat de “Bron” jouw gids zijn en wees duidelijk in wat jij wilt.

Als je bijvoorbeeld Cartouche hebt gedaan zullen de energieën waar je mee mag werken verder versterkt worden door de bovenstaande initiaties.

Op dit moment heeft Kathleen Milner de hogere graden vrij gegeven voor mensen die Cahokia niveau III hebben gevolgd en een contract hebben getekend. Als je aan alle voorwaarden voldoet kan je bovenop de Seichem Master ook de volgende afstemmingen geven. Sakara II en III, Sophi-el II en Angelic-light.
Alleen Kathleen Milner kan de afstemming op de hogere stralen doorgeven als de persoon die Cahokia III heeft met zijn/haar handen Kathleen vasthoudt. In Nederland zijn op dit moment vijf mensen die dit kunnen doorgeven. Eenieder ander die zegt dat hij/zij deze afstemmingen ook kan geven, heeft niets met het TeraMai™ systeem te maken en ze zijn zelf verzonnen.